Laatste nieuws

Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

Aanvang 10:00 uur - Vanmorgen hebben we een gastpredikant die al eerder bij ons in de kerk voor is gegaan. Het is ds. Simon van der Vlies uit Rotterdam. Hij zal met ons de Bijbel lezen uit Jakobus 5 : 1-6. Het thema dat in de preek wordt uitgelegd is: ’geld en geloven’. Wat is voor ons belangrijk? We luisteren naar de woorden die ook ons hierover wat te zeggen hebben. We zingen de aangegeven liederen, daarbij begeleid met de muziek van het orgel en met muziek van de band, Adonai. We geven onze gaven voor het project Kerk in de Wijk en voor de Koningskerk. Ook doen we in deze dienst voorbede voor Erik en Naömi en de kinderen, en nemen we afscheid van hen, omdat zij voor een poosje naar Kaapstad gaan. De jeugd van de 12+ groep heeft vanmorgen hun eigen bijeenkomst, samen met hun leiding.

Aanvang 10:00 uur - Vandaag is onze eigen dominee de voorganger in de eredienst. Hij zal met ons de Bijbel lezen en uitleggen wat de woorden ons te zeggen hebben. Ook als we soms denken: ‘dat geloof is niks voor mij, dat is iets van vroeger toen ik klein was, of het is misschien iets voor later’. De gemeente zingt ook in het heden de 7 Lofpsalmen, zoals ook de band ‘Rejoice’, uit Krimpen a/d Lek het doet met hun zang en muziek van heel veel enthousiaste koorleden o.l.v. hun dirigent: Hans Vliegenthart. Vandaag gaan onze gaven naar de Diaconie, om diverse projecten te ondersteunen en naar de Koningskerk, voor het werk als kerk met de gemeente.

Aanvang 10:00 uur - Vandaag vieren we in onze dienst het Heilig Avondmaal. Met brood en wijn nodigt de Heer ons aan Zijn tafel, om ons geloof te versterken. Ds. Krüger zal vandaag voorgaan in de dienst en het sacrament met ons vieren. Verder zal hij een passend gedeelte uit de Bijbel voorlezen en uitleggen in zijn preek. We belijden ons geloof en zingen daarvan in onze liederen en gebeden. De collecten zijn deze morgen voor de Voedselbank en de Koningskerk. De kinderen in de nevendienst horen het verhaal van het instellen van het Pesachfeest: de maaltijd met elkaar, waarbij bloed aan de deurposten werd gestreken, waardoor de mensen niet gestraft werden door de Heer.

Aanvang 10:00 uur. - Ook deze morgen staat het welkomstteam klaar om u welkom te heten in de eredienst en om u de Nieuwsbrief van deze week te overhandigen. Bram Dijkstra is de voorganger vandaag en zal ons welkom heten in de naam van de drieenige God, wiens Woord wij ook vandaag weer zullen lezen. We zingen de liederen zoals door het beamerteam op het scherm worden getoond en we luisteren naar de uitleg van het Bijbelgedeelte. De muziek komt vanmorgen van Peter Maat, die het orgel bespeelt. Onze gaven zijn bestemd voor het project; Kerk in de Wijk en voor de Koningskerk.

Aanvang 10:00 uur - Weer een bekende naam en een bekend gezicht, vandaag is Willem de Vink te gast in de Konings-kerk als voorganger. Hij zal ons uitleggen wat het gedeelte dat gelezen wordt vandaag voor ons bete-kent. Daarover meer in de volgende kerkbode.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 4 jaar en kindernevendienst junior voor de kinderen vanaf 3 jaar tot groep 3.

Halverwege de dienst begint de kindernevendienst voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

 

Jaartekst: 1 Johannes 4:16

pkn_logo

"Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." (NBV)