Laatste nieuws

Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Overdenking

Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’

Matteüs 14:28-31

Het Schriftgedeelte van vandaag maakt deel uit van de bekende geschiedenis van de leerlingen met een boot in de storm op het meer van Galilea. Jezus komt tegen het einde van de nacht lopend over het water naar hen toe. Petrus herkent Jezus en vraagt of hij naar Hem toe mag komen, maar lopend over de hoge golven overvalt hem de twijfel. Hij zinkt en roept tot Jezus. Jezus redt.

Het Schriftgedeelte leert ons dat de Heer hoort als we tot Hem roepen. We kunnen God aanroepen met een sterk geloof. Een geloof dat bergen verzet en over het water doet lopen. We kunnen Hem ook aanroepen als we zwak zijn en nog slechts kunnen bidden: 'O God! Red mij, en wees mij zondaar genadig!' Het maakt niet uit hoe we bidden. Jezus zal zeker antwoorden als we opzien en niemand zien dan Hem alleen. Hij is immers werkelijk Gods Zoon!

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

Aanvang 10:00 uur. - ‘De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mij psalmgezang.’ (Ps. 118:5) Vandaag is Louis Krüger de voorganger in deze eredienst. Na een aantal zondagen ergens anders bezig te zijn geweest, o.a. voor het Binnenvaartpastoraat, horen we hem nu in onze eigen Koningskerk. We luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel dat hij voor ons heeft uitgezocht en zal Louis ons op zijn manier het gekozen bijbelgedeelte uitleggen en wat het voor ons betekend. 

De cantorij zal een aantal liederen zingen, evenals de gemeente, en op het orgel horen we Peter Maat, die de muzikale ondersteuning geeft. De kinderen in de nevendienst, als die er is, zullen het verhaal horen over Bileam en Barak, over en ezel die een engel van God zag en ging praten tegen Bileam. De collecten zijn vandaag voor de stichting Ikusasa, die iets wil betekenen voor de kinderen in Zuid-Afrika en voor de Koningskerk, om kerk te zijn voor de gemeente.

‘Hij was het die mijn heil bewerkte, ik loof de Heer mijn leven lang’ (Ps. 118:5)

Aanvang 10:00 uur. - Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar ter gedachtenis aan Hem die ons heil bewerkte. Het brood en de wijn zijn zichtbaar en tastbaar als teken van het lichaam van Christus die ons heeft verzoend met God de Vader. In dat besef komen we samen en zingen ons loflied tot eer van God, ons hele leven lang. Louis Krüger zal in deze dienst voorgaan en vanuit het Woord ons uitleggen wat Jezus voor ons betekent. De kinderen in de nevendienst horen het verhaal van Mozes, die de leiding over het volk overdraagt aan Jozua om het land Kanaän binnen te trekken. De collecten zijn voor de grote Witte Tent, een evangelisatiecampagne op een camping in Luxemburg en voor de Koningskerk. Het ministryteam staat na afloop van de dienst vóór in de kerk voor u klaar om als u daar behoefte aan heeft, met u te bidden. 

 ‘Laat aller lof ten hemel rijzen, Gods liefde duurt in eeuwigheid’. (Ps. 118:10)

Aanvang 10:00 uur. - In deze eredienst is ds. Hans Schaap onze voorganger. Hij is predikant in Rotterdam-IJsselmonde, in de Adriaen-Janszkerk en misschien hebben sommigen hem al eens gehoord. Ook vanmorgen mogen we het woord van God horen, van de liefde die Hij heeft voor de mensen. van Zijn liefde die duurt in eeuwigheid. De gemeente zingt de liederen zoals ze door de liturgiecommissie zijn uitgezocht en door het beamerteam op het scherm worden getoond. De collecten in deze dienst zijn voor de stichting Exodus, die ex-gedetineerden begeleidt bij hun terugkomst in de maatschappij en voor de Koningskerk.

Zingen na de dienst

Elke 3e zondag van de maand start een half uur na afloop van de dienst een speciale zangdienst (rond 12:00).
Hierin wordt een kleine selectie van samengestelde liederen gezongen. Duur, circa 30 minuten.

Data:

  • 17 juli
  • 21 aug
  • 18 september

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

MessageStore: bijbels, boeken, multimedia en geschenken

Jaartekst: Romeinen 3: 23 & 24

pkn_logo

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." (NBV)