Laatste nieuws

Adres en routebeschrijving

routekaartStieltjesstraat 30
Rotterdam
3071 JX
tel: 010-4866348
Klik hier voor de route

Facebook

Volg ons op Facebook

Unus Deus, plures amici

unus_deus_plures_amici

Aanvang 10:00 uur - Joris van der Spek zal vandaag in de dienst voorgaan. We luisteren naar de woorden uit de Bijbel en naar de uitleg in zijn preek. We zingen van ons geloof in God die elke dag weer voor ons zorgt. De kinderen horen vandaag in de nevendienst hoe God voor zijn volk zorgt en van het kindje Mozes dat wordt geboren. De collecten zijn vanmorgen voor het Evangelisch Werkverband, een onderdeel van de PKN die zorgt voor vernieuwing in de kerk. Na de dienst is er, zoals gebruikelijk, koffie en thee en de mogelijkheid om na te praten met elkaar over de dienst en over ons geloof.

.

Aanvang 10:00 uur - Vanmorgen hebben we een gastpredikant. De vorige keer dat hij bij ons was, had hij een koffer vol met veertjes bij zich, die de gemeente in werden geblazen. Weet u dat nog? Het is ds. Menno Zandbergen uit Waddinxveen. Waar het vanmorgen over zal gaan, is nog een verrassing. Vast is, dat de Bijbel wordt geopend en dat hij met ons een gedeelte zal lezen wat ook nu voor ons van belang is. De collecten mogen we geven voor de Diaconie, om te geven aan onze medemensen ver weg en dichtbij en voor de Koningskerk, om een plaats te hebben waar we als gemeente samen kunnen komen. Wat dat laatste betreft; na de dienst, na het koffiedrinken met elkaar, hebben we onze Gemeentezondag. Hier horen we hoe het met onze gemeente gaat en wat er voor vragen bij de gemeenteleden leven.

Op zondag 7 mei is er een gemeentezondag geagendeerd. De bedoeling van deze zondag is om na de dienst eerst te lunchen en gezellig samen te zijn. Daarna willen we met elkaar wat zaken bespreken die anders op een gemeenteavond aan de orde komen. Reden hiervoor is dat we graag zoveel mogelijk leden uit de gemeente willen betrekken bij de besluitvorming/kennisgeving van beleidszaken zoals dat op een gemeenteavond plaatsvindt. We hopen dat we door het op een zondag aansluitend aan een dienst te organiseren, meer gemeenteleden hierbij kunnen betrekken. We proberen ook voor de kinderen een eenvoudige activiteit te regelen. Zet de datum dus alvast in uw agenda!

uw scriba, Maartje Vitters

 

Aanvang 10:00 uur. - Vandaag is onze eigen dominee, Louis Krüger, de voorganger die met ons de Bijbel zal lezen, de verkondiging zal doen en vieren we ook met elkaar het Heilig Avondmaal. Met de herinnering aan de Stille Week, maken we nu concreet wat Jezus heeft gezegd; ‘Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ (1Cor. 11) We vieren dit sacrament, we luisteren naar de woorden uit de Bijbel, we zingen onze gezangen. Onze gaven mogen we vandaag geven voor de nieuw op te starten Pioniersplek en voor de Koningskerk. Na de dienst heeft u weer de gelegenheid voor persoonlijk gebed met het ministryteam.

Aanvang 10:00 uur - Vandaag hebben we een Doopdienst. Het sacrament waarmee God de Vader verklaart en verzegelt, dat Hij met ons een eeuwig genade verbond sluit en tot kinderen en erfgenamen aanneemt. Ds. Riemens is vandaag bij ons te gast, hij behalve voorganger, ook de grootvader van de dopeling. Van die genadige God mogen we ook lezen in de Bijbel, Hem mogen we aanbidden in onze gebeden, Hem mogen we ook dienen met onze talenten.

Eén van die talenten kunnen we horen in de muziek die Adonai, onze band, laat horen om de dienst tot een feestelijke dienst te maken. De kinderen in de nevendienst horen het verhaal van Maria, die met eigen ogen ziet dat de Heer is opgestaan. De collecten zijn vandaag voor de Navigators en de Koningskerk.

Aanvang 10:00 uur - Vanmorgen viert de kerk, dat onze Heer naar de Vader is gegaan. De discipelen kijken hem na. Sinds die tijd wacht en verwacht de kerk de wederkomst van Jezus als Koning van héél de schepping. Bram Dijkstra zal vanmorgen in de dienst voorgaan en het verhaal uit de Bijbel met ons lezen en uitleggen. De collecte is voor de Voedselbank.

Aanvang 10:00 uur. - Ook vandaag staat de kerk open, Joris van der Spek zal voorgaan in de dienst en met ons de Bijbel lezen. Meer informatie volgt.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 4 jaar en kindernevendienst junior voor de kinderen vanaf 3 jaar tot groep 3.

Halverwege de dienst begint de kindernevendienst voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.

Benieuwd wie er binnenkort voorgaat in de Koningskerk?
Kijk hiervoor naar het dienstrooster onder het menu samenkomsten.

 

Jaartekst: 1 Johannes 4:16

pkn_logo

"Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." (NBV)