DOOPBEDIENING KONINGSKERK 22 - 03 - 2009geluid

“Waar ben ik vol van? – kommer, zorg, drukte? Of vertrouwen”

Schriftlezing: Matt. 4: 1 - 4

Matt. 12: 33 - 35 (NBV)

Jezus zegt:

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Als je dus wilt weten waar je vol van zit, als je wil weten wat allemaal hier binnen-in is, hoef je alleen maar naar jezelf te luisteren. Let op wat je bezig houdt en waar je veel over praat!.


Een grote, belangrijke waarheid die hierbij aansluit: dit waar je vol van bent, bepaal ook je leven. Het kan niet anders.

I. Ongeveer een maand geleden hadden we het over het onderwerp: “Waar zijn we vol van? – van mensen?” (wie vol is van mensen, raakt zijn geloof snel kwijt.)

II. Twee weken geleden was ons thema: “Waar ben ik vol van? – van mezelf?” (Mensen die vol zijn van zichzelf worden nooit echt gelukkig Vol van mezelf = mezelf en anderen pijn doen Mensen die vol zijn van zichzelf, zijn heel vaak ontevreden en bitter. Vijf keer zegt Jezus in de Evangeliën: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden Hoe meer je vol bent van jezelf, hoe meer dat je kapot gaat aan jezelf.

III. Vanmorgen: “Waar ben ik vol van? – kommer, zorg, drukte? Of vertrouwen”

Een mens die vol kommer en zorgen is, heeft geen leven!

- Er zijn weinig dingen die mijn leven zo kunnen ruïneren en kapot kunnen maken, en mij zo totaal van vreugde en vrolijkheid kunnen beroven, dan zorgen.

Ik ben nog nooit een bezorgde gelukkige mens tegen gekomen. Of je bent bezorgd, of je bent gelukkig.

Opmerkelijk: enerzijds is er een wereld van verschil tussen “zorg” en “zorg; - ze zijn twee absolute uitersten; anderzijds loopt een haardunne grens tussen “zorg” en “zorg”. Ze liggen zo dicht bij elkaar dat mensen ze vaak door elkaar halen.

En om het echt ingewikkeld te maken, hebben we in het Nederlands nog hetzelfde woord gekozen voor deze zeer uiteenlopende, maar ook verwarrende zaken! “Zorg… zorgen voor…” – wat is er mooier? Niemand kan er zonder om voor gezorgd te worden. Maar “zorg” kan ook veranderen is “zorgen maken” … “bezorgd zijn”. En dan wordt iets wat mooi is, een heel basische behoefte van de mens, tot iets heel negatiefs.. het wordt zelfs een ziekte. Trouwens, de basische betekenis van het woord “zorg” is “ziekte”! En het basiswoord voor “kommer” is puin, overlast, moeite. Kortweg: “belemmering”.

Een mens die vol kommer en zorgen is, heeft geen leven! Er zijn weinig dingen die mijn leven zo kunnen belemmeren en kapot kunnen maken, dan zorgen. Het trieste en erge én ironische hiervan: om een zorg te hébben, moet je je zorgen máken.

Als ik met een groep op reis gaat, maak ik een afspraak met de reisgenoten: “Maak u geen zorgen, en ik garandeer u een zorgeloze vakantie.” En iedere keer lukt het weer! Ik heb nog nooit iets anders beleefd dan zorgeloze reizen.

Om even uit te leggen hoe het vaak in zijn werk gaat, wil ik je het volgende verhaaltje vertellen, dat velen van jullie reeds kennen:

Er was een mevrouw, die was ontzettend bang, angstig, bezorgd. (Je moet maar met zo een vrouw getrouwd zijn. Het enige dat erger is dan met zo een vrouw getrouwd te zijn, is met zo een man getrouwd te zijn!) Vooral ’s avonds en ’s nachts was deze mevrouw ontzettend bang en bezorgd. En dan liggen ze op bed, en haar man is net ingesluimerd, of ze schud hem aan de schouder: “Schat! Schat! Ik hoor wat!” - De man het bed uit, pantoffels aan, naar beneden. En na vijf minuten komt hij terug: “Nee, mijn lieve vrouw, er is echt niemand beneden. Alles rustig.” Vrouw opgelucht, valt in slaap, begint te snurken, man ligt wakker. En net als de man weer in slaap is gevallen: “Schat, schat! Ik hoor wat!” Toen, op een dag, vond de man opeens het antwoord! Je moet als man sympathiek zijn, begrijpend; je moet je vrouw gerust stellen. Je moet een normaal, logisch gesprek met haar voeren. Dus, de volgende keer dat zijn vrouw hem wakker schudde met “Schat, schat, ik hoor iets!”, ging het wat anders. In plaats van zuchtend en mopperend naar beneden te lopen om te inspecteren, pakte hij haar zorg en angst bij de kern aan. Heel geduldig en sympathiek legde hij haar uit: “Mijn lieve vrouw, als mensen bij je huis inbreken, gaan ze heel stil te werken. Ze maken geen lawaai. Dus, wat jij hoort, is gewoon het kraken van de verwarming, of de kat, of misschien de wind of zo-iets heel onschuldigs.”

Dat gesprek heeft zo ontzettend veel voor de vrouw betekend. Onmiddellijk snapte ze het. Onmiddellijk was ze gerust gesteld. Dus, ze gingen slapen. Maar een uur later, midden in de nacht, schudde ze haar man aan de schouder: “Schat! Schat! Ik hoor niets!”

Het helpt niet je zegt aan mensen: maakt u geen zorgen! (Don’t worry, be happy!) Nee, je moet het geheim van een zorgloos leven ontdekken. En wat is het geheim van een zorgeloos leven?:

Recht aan het begin van zijn openbare optreden openbaart Jezus het reeds aan ons: Jezus wordt gedoopt. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

Vervolgens wordt Jezus door de Geest de woestijn in geleid. Want kijk, je ontdekt niet waar het werkelijk om gaat in het leven… je leert niet de grote lessen van het leven in de mooie, leuke, voorspoedige tijden. Nee, het is wanneer je in de woestijn komt dat het erop aan komt. Het is wanneer je in donkere tijden, in tijden van beproeving, teleurstelling en tegenslag komt dat je werkelijk de geheimenissen van het leven gaat ontdekken.

Laat ik het anders zeggen: het is niet moeilijk om zorgeloos, vrolijk en vrij te leven in de mooie, vruchtbare Jordaanvallei, wanneer je een geestelijk hoogtepunt bereikt en je gedoopt wordt en de hemel boven je open gaat en je hemelse Vader zijn liefde voor je verklaart.

Maar wanneer je in de woestijn komt, wordt het een ander verhaal. Veertig dagen en nachten vast Jezus. Niets te eten. Het is in deze situatie – aan het eind van de 40 dagen – dat satan bij Jezus komt: Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’

Even eerst dit: de Boze wordt hier met twee woorden benoemd: “duivel” (diabolos) en “beproever” / “verleider”. Op grond van deze twee benamingen kan ik je nu reeds voorspellen wat satan gaat proberen:

- hij gaat een wich proberen in te drijven tussen Jezus en zijn Vader

- hij gaat Jezus proberen verleiden om zijn aandacht weg te nemen van God en op iets anders te richten.

En ja, hoor, dat is precies wat satan doet. Let op zijn woorden: Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent…’

Klopt dat wat de satan zegt? – nee, het klopt niet. Jezus is niet de Zoon van God… Hij is de geliefde Zoon van God! Dat heeft God zelf gezegd!: En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

Datzelfde probeert satan ook met ons: “Dus, jij bent Christen…”

Nee, ik ben niet Christen; ik ben de uitverkoren, zeer en innig geliefd kind van God, volgeling van Jezus die met zijn bloed al mijn zonden en ongerechtigheden heeft uitgewist; in Hem ben ik heilig en smetteloos; Ik wordt door Gods Heilige Geest geleid; Ik ben voorwerp van Gods grote liefde en trouw en zorg! Dat is wie ik ben.”

Waar ben ik vol van? – nee, ik ben niet vol kommer en kwel, vol zorgen; Ik ben vol vertrouwen dat God voor me zorgt! Het tweede dat satan bij Jezus probeert: hij wil Jezus aandacht afwenden van God zijn Vader; Hij wil zijn aandacht op zijn situatie vestigen en deze centraal stellen. Kortweg, hij wil dat Jezus om Zich heen en naar beneden kijkt. (Waar liggen de stenen? – ze liggen hier beneden, om je heen. Keiharde feiten.): ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’

Als ik je vanmorgen één heel belangrijke waarheid mee mag geven: laat nooit toe dat je omstandigheden, je behoeften, je problemen het middelpunt van je leven worden. Zorg dat God het middelpunt van jou leven is en blijft.

Dat is precies wat Jezus doet: Jezus zegt aan satan: niet mijn knagende, overweldigende honger, niet mijn schrijnende behoeften, niet deze barre, warme, verlaten, ellendige woestijn bepalen mijn leven; God en zijn Woord en zijn beloften bepalen mijn leven. Dáár ben Ik vol van: Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”

Een laatste gedachte: er zijn vast mensen hier die zeggen:

Dat is mooi praten… dat zorgloos en vol vertrouwen zijn. Maar er kunnen heel verschrikkelijke dingen met je gebeuren. En er gebeuren ook verschrikkelijke dingen in dit leven.

Dat weet ik. Afgelopen week nog geweest bij de begrafenis van een jongetje van anderhalf jaar dat verdronken is. - Wat zeg je in zo een situatie?

Nee, in zo een situatie valt er niet veel te zeggen. Behalve dit ene: ook in de donkerste, mees verschrikkelijke situatie die ik ooit kan meemaken, is God nog steeds bij mij met zijn liefde en zorg. Juist dan, meer dan ooit. Daar, in die heel droeve dienst, heeft iets me ontzettend getroffen. De Psalm op de rouwliturgie – heel gepast en heel begrijpelijk – was Ps. 22: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. In deze Psalm ook de woorden: Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. En dan eindigt Ps. 22 met: hij is een God van daden. Dit mag ik weten: in het moeilijkste, donkerste uur van mijn leven, midden in de woestenij, zal Hij mij met daden helpen! Zijn zorg is niet alleen maar een zorg van mooie woorden, het is een zorg van daden, redding, hulp. (Aan het eind van de verzoeking in de woestijn lezen wij: Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Wat mij het meest heeft getroffen terwijl ik Ps. 22 las: na deze Psalm komt… Ps. 23!: De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Waar zijn we vol van? – wij zijn vol van Gods liefdevolle zorg, vol van Jezus, de goede herder!

Of, zoals Jezus het zo aangrijpend verwoord heeft: wij zijn vol van de liefde, de gerechtigheid, de zachtmoedigheid, de dienstbaarheid, de vrede van Gods Koninkrijk. Want Jezus zegt…, Hij raadt ons aan, als we werkelijk gelukkige, kommervrije, zorgvrije, voorspoedige, tevreden, gezegende mensen willen zijn: Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. - Matt. 6: 33

Amen

Jaartekst: 1 Johannes 4:16

pkn_logo

"Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." (NBV)